fbpx
10 wrz 2017

Badania MR płodu oraz łożyska u pacjentek w ciąży

Nowość: badania MR płodu oraz łożyska u pacjentek w ciąży.

Rezonans magnetyczny jest nieinwazyjnym i, ze względu na brak promieniowania jonizującego, bezpiecznym badaniem obrazowym, pozwala na bardzo szczegółową analizę morfologii płodu, łożyska oraz ocenę narządów jamy brzusznej i miednicy kobiety ciężarnej.

Pierwsze badanie kobiety ciężarnej za pomocą rezonansu magnetycznego zostało wykonane w 1983 roku, w celu oceny anatomii miednicy matki oraz budowy łożyska. Od tego czasu dynamiczny rozwój tej metody obrazowania spowodował znaczne rozszerzenie wskazań do prenatalnego obrazowania MR.

Złotym standardem w diagnostyce obrazowej ciąży jest badanie ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny jest natomiast znakomitą metodą potwierdzającą, uzupełniającą lub korygującą wyniki ultrasonografii. Badanie ultrasonograficzne, bez względu na jakość posiadanego sprzętu i doświadczenie badającego, jest znacznie utrudnione w przypadkach m. in. małowodzia, znacznej otyłości matki, a także w diagnostyce złożonych wad płodu. W takich przypadkach badanie MR pozwala na znacznie dokładniejszą ocenę płodu. Jest badanie uzupełniające przy podejrzeniu anomalii rozwojowych, ponieważ w sposób kompleksowy pozwala na wykrycie i pełną ocenę wady, jej zasięgu, stopnia nasilenia i obecności ewentualnych wad współtowarzyszących. Badanie MR wykorzystuje się w ocenie powikłań zakażeń wewnątrzmacicznych. Dokładna diagnostyka obrazowa zalecana jest również w przypadku obciążonego wywiadu rodzinnego. Badanie rezonansem magnetycznym jest również bardzo przydatne w planowaniu wewnątrzmacicznego zabiegu operacyjnego, natychmiastowej interwencji po urodzeniu oraz sposobu rozwiązania ciąży, zarówno w przypadku wad płodu, jak i patologii łożyska. Ze względu na brak szkodliwego promieniowania jonizującego, badanie MR jest badaniem z wyboru w przypadku schorzeń dotyczących narządów jamy brzusznej i miednicy małej kobiety ciężarnej, szczególnie w przypadku niejasnego obrazu ultrasonograficznego.

Wskazaniami do badania MR w ciąży m.in.:

 • ocena patologii łożyska (przodujące, wrośnięte lub przerośnięte)
 • podejrzenie wad płodu na podstawie badania ultrasonograficznego (m. in. wady mózgowia, narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej, zespoły wad wrodzonych, powikłania zakażeń wewnątrzmacicznych)
 • obciążony wywiad rodzinny w kierunku wad wrodzonych i/lub genetycznych
 • ocena wady przed planowanym leczeniem oraz celem podjęcia decyzji o sposobie rozwiązania ciąży
 • utrudnione badanie płodu (otyłość pacjentki, małowodzie, wielowodzie)
 • ostre schorzenia jamy brzusznej i miednicy małej u ciężarnej

Przeciwwskazania:

 • Przeciwwskazania względne: pierwszy trymestr ciąży.
 • Przeciwwskazania bezwzględne: kardiostymulator, kardiowerter-defibrylator.

 

 1. W celu wykonania badania konieczne jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę,
  z dokładną informacją o celu badania – jest to konieczne do zaplanowania protokołu badania
 2. Na badanie MR pacjentka dostarcza wynik ostatniego badania USG, kartę ciąży oraz pozostałą dokumentację przebiegu ciąży oraz z ewentualnego leczenia innych schorzeń
 3. Badanie trwa około 30 – 40 minut, wykonywane jest pod nadzorem lekarza radiologa

 

Badanie można wykonać w pracowni rezonansu Resonica w Rudziej Śląskiej znajdującej się na terenie Szpitala Miejskiego na Goduli.

Więcej szczegółów pod numerem 32 765 92 22.

Copyright 2018 Resonica. Weszlkie prawa zastrzeżone