fbpx

Słownik pojęć

Ultrasonografia, USG – zastosowanie ultradźwięków do badania i obrazowania tkanek w medycynie i weterynarii. Ultrasonografia jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą

Czytaj więcej

Tomografia komputerowa, TK, CT (od ang. computed tomography) – rodzaj tomografii rentgenowskiej, metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu.

Czytaj więcej

Zdjęcie rentgenowskie, rentgenogram[1], potocznie rentgen, prześwietlenie, w skrócie RTG[2], rtg.[3] – dwuwymiarowy obraz rejestrowany podczas prześwietlania[4] wiązką promieniowania

Czytaj więcej

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, badanie rezonansem magnetycznym, tomografia rezonansu magnetycznego, w skrócie rezonans magnetyczny – nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza

Czytaj więcej

Copyright 2018 Resonica. Weszlkie prawa zastrzeżone