fbpx
26 lip 2021

Badania MR płodu oraz łożyska

Z przyjemnością pragniemy ogłosić, że wznawiamy możliwość wykonania badania MR płodu oraz łożyska.

Rezonans magnetyczny jest nieinwazyjnym i ze względu na brak promieniowania jonizującego, bezpiecznym badaniem obrazowym, pozwala na bardzo szczegółową analizę morfologii płodu, łożyska oraz ocenę narządów jamy brzusznej i miednicy kobiety ciężarnej.

Pierwsze badanie kobiety ciężarnej za pomocą rezonansu magnetycznego zostało wykonane w 1983 roku, w celu oceny anatomii miednicy matki oraz budowy łożyska. Od tego czasu dynamiczny rozwój tej metody obrazowania spowodował znaczne rozszerzenie wskazań do prenatalnego obrazowania MR.

Złotym standardem w diagnostyce obrazowej ciąży jest badanie ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny jest natomiast znakomitą metodą potwierdzającą, uzupełniającą lub korygującą wyniki ultrasonografii. Badanie ultrasonograficzne, bez względu na jakość posiadanego sprzętu i doświadczenie badającego, jest znacznie utrudnione w przypadkach m. in. małowodzia, znacznej otyłości matki, a także w diagnostyce złożonych wad płodu. W takich przypadkach badanie MR pozwala na znacznie dokładniejszą ocenę płodu. Jest badaniem uzupełniającym przy podejrzeniu anomalii rozwojowych, ponieważ w sposób kompleksowy pozwala na wykrycie i pełną ocenę wady, jej zasięgu, stopnia nasilenia i obecności ewentualnych wad współtowarzyszących. Badanie MR wykorzystuje się w ocenie powikłań zakażeń wewnątrzmacicznych. Dokładna diagnostyka obrazowa zalecana jest również w przypadku obciążonego wywiadu rodzinnego. Badanie rezonansem magnetycznym jest również bardzo przydatne w planowaniu wewnątrzmacicznego zabiegu operacyjnego, natychmiastowej interwencji po urodzeniu oraz sposobu rozwiązania ciąży, zarówno w przypadku wad płodu, jak i patologii łożyska. Ze względu na brak szkodliwego promieniowania jonizującego, badanie MR jest badaniem z wyboru w przypadku schorzeń dotyczących narządów jamy brzusznej i miednicy małej kobiety ciężarnej, szczególnie w przypadku niejasnego obrazu ultrasonograficznego.

Wskazaniami do badania MR w ciąży m.in.:

 • ocena patologii łożyska (przodujące, wrośnięte lub przerośnięte)
 • podejrzenie wad płodu na podstawie badania ultrasonograficznego (m. in. wady mózgowia, narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej, zespoły wad wrodzonych, powikłania zakażeń wewnątrzmacicznych)
 • obciążony wywiad rodzinny w kierunku wad wrodzonych i/lub genetycznych
 • ocena wady przed planowanym leczeniem oraz celem podjęcia decyzji o sposobie rozwiązania ciąży
 • utrudnione badanie płodu (otyłość pacjentki, małowodzie, wielowodzie)
 • ostre schorzenia jamy brzusznej i miednicy małej u ciężarnej

 

Przeciwwskazania:

 • Przeciwwskazania względne: pierwszy trymestr ciąży.
 • Przeciwwskazania bezwzględne: kardiostymulator, kardiowerter-defibrylator.

W celu wykonania badania jest konieczne skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, z dokładną informacją o celu badania – jest to konieczne do zaplanowania protokołu badania, lub  wynik badania prenatalnego, jeżeli są wskazania do wykonania MR.
Na badanie MR pacjentka dostarcza wynik ostatniego badania USG, kartę ciąży oraz pozostałą dokumentację przebiegu ciąży oraz z ewentualnego leczenia innych schorzeń.
Badanie trwa około 40 – 60 minut, wykonywane jest pod nadzorem lekarza radiologa.

 

Przygotowanie:

 • zabieramy dokumentacje medyczną, dowód osobisty, maseczkę
 • zakładamy wygodne ubranie bez elementów metalowych
 • przed badaniem staraj się unikać: kofeiny, napojów gazowanych oraz jedzenia (szczególnie słodkich produktów) dwie godziny przed badaniem
 • przed badaniem opróżnij pęcherz moczowy

 

Przebieg badania

 • badanie trwa 40-60 minut
 • podczas trwania badania należy leżeć nieruchomo w tunelu, zwykle na plecach lub na boku, jeżeli wymagane jest leżenie na brzuchu to pacjentka otrzymuje wsparcie w postaci piankowych poduszek
 • przez cały czas trwania badania możliwy jest kontakt z technikiem elektrokardiologii

 

Opis badania

 • aktualnie opis badania wykonywany jest do 7 dni roboczych
 • płyty z obrazami wydawana jest zaraz po badaniu
 • opis lekarza radiologa jest przekazywany Pacjentce osobiście lub na wskazany przez nią adres mailowy lub korespondencyjny
 • istnieje też możliwość wysłania opisu bezpośrednio do lekarza prowadzącego

 

Badania wykonujemy w ramach współpracy z NFZ oraz prywatnie.

Badanie można wykonać w wyłącznie w  pracowni rezonansu Resonica w Rudziej Śląskiej znajdującej się na terenie Szpitala Miejskiego na Goduli.

Więcej szczegółów pod numerem 32 765 92 22.

 

Copyright 2018 Resonica. Weszlkie prawa zastrzeżone