Rezonans

Przed badaniem

Na badanie należy zgłosić się 10 min. przed wyznaczoną godziną.

Na badanie pacjent zgłasza się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz dotychczasową dokumentacją medyczną:
– wypisy ze szpitala,
– wyniki poprzednich badań obrazowych (MRI, TK, RTG, USG) tzn. opisy radiologiczne oraz zdjęcia, klisze, płyty CD/DVD itd.,
– wyniki badań laboratoryjnych,

Jeżeli pacjent posiada skierowanie, należy pokazać je lekarzowi radiologowi wykonującemu badanie, aby mógł się z nim zapoznać.

Dodatkowe Informacje

 1. Z powodu wykorzystywanego w badaniu pola magnetycznego najlepiej zgłosić się na badanie w ubraniu pozbawionym elementów metalowych. Pasek, zegarek, klucze, komórka i karty płatnicze Pacjent zostawia w przebieralni.
 2. Na badanie głowy należy zgłosić się bez makijażu oraz np. uczesania z użyciem lakieru do włosów, gdyż środki kosmetyczne zawierają drobiny metali, które spowodują zakłócenia pola magnetycznego i obniżają jakość uzyskiwanych obrazów.
 3. Wskazane jest, aby 2 godziny przed badaniem nie jeść i nie pić.
 4. Badanie nie zakłóca działania leków. Przed badaniem można przyjmować wszystkie zalecone lekarstwa.
 5. Badanie nie wpływa na funkcjonowanie organizmu, po badaniu można prowadzić samochód.
 6. W przeciwieństwie do tomografii komputerowej (TK) badanie jest obojętne dla zdrowia, można je wykonywać w np. w dowolnym okresie cyklu miesiączkowego.
 7. W momencie zgłoszenia się na badanie Pacjent powinien poinformować lekarza radiologa lub technika wykonującego badanie o ciąży, chorobach alergicznych lub uczuleniu na radiologiczne środki kontrastowe. Mimo, że badanie jest bezpieczne dla zdrowia unika się jego wykonywania u kobiety w pierwszych trzech miesiącach ciąży, chyba że są bezwzględne wskazania dla ratowania życia matki.
 8. Pole magnetyczne może zakłócić pracę wykorzystywanych w medycynie urządzeń – stymulatorów serca i neurostymulatorów. Osoby mające wszczepiony rozrusznik serca nie mogą wchodzić do pokoju badań (główne przeciwwskazanie do badania MR).
 9. Implanty zębowe (mostki, koronki itd.) oraz ortopedyczne (druty, śruby itd.) szczególnie założone w ciągu ostatnich 10 lat nie stanowią przeszkody do badania MR, jednak mogą oddziaływać z polem magnetycznym i zaburzać uzyskane obrazy. Pacjent powinien poinformować personel pracowni o ich istnieniu, aby zakwalifikować Pacjenta do pracowni o odpowiednim aparacie MR.
 10. W przypadku badań MR z kontrastem konieczne jest wcześniejsze oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy krwi – (lub GFR – współczynnik przesączania kłębuszkowego).
  Za aktualne wyniki uznajemy:
  a) badanie poziomu kreatyniny wykonane w okresie 7 dni poprzedzających MR u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek,
  b) badanie poziomu kreatyniny wykonane w okresie 14 dni poprzedzających badanie rezonansu magnetycznego u osób zdrowych.
 11. Dla wygody Pacjentów w ramach badania MR istnieje możliwość wyznaczenia poziomu kreatyniny na miejscu za dodatkową opłatą (patrz cennik). Wystarczy niewielka kropla krwi pobranej z palca Pacjenta, aby w szybki i dokładny sposób dokonać pomiaru.

Przebieg badania

Badanie rezonansem magnetycznym jest zupełnie bezbolesne i nieszkodliwe.

Podczas badania Pacjent ma ciągłą możliwość kontaktu z osobami przeprowadzającymi badanie tj. technikiem i lekarzem, którzy obserwują Pacjenta i pomieszczenie. Polecenia ze strony personelu wydawane są przez mikrofon.

Badanie odbywa się w pozycji leżącej, na specjalnym ruchomym stole.

 

W pracowniach w Chorzowie, Rudzie Śl. i Tarnowskich Górach, gdzie aparaty posiadają budowę zamkniętą, stół wraz z Pacjentem jest wsuwany do tunelu aparatu.

 

 

Rezonans w Siemianowicach Śląskich

 

W pracowni w Siemianowicach Śl. badania przeprowadzane są na aparacie otwartym.
Pacjent kładzie się na otwartym łóżku, pomiędzy magnesami w kształcie litery C, dzięki temu ma umożliwiony swobodny wgląd na otoczenie i przewiew świeżego powietrza.

 

 

Badanie trwa zwykle 15-30 minut, podczas którego należy leżeć spokojnie i pozostawać w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość.

Po badaniu Pacjent otrzymuje płytę CD z zapisanymi obrazami  (płyta zawiera program umożliwiający przeglądanie na komputerze) oraz opis badania w formie tekstowej (o aktualnym czasie oczekiwania na opis badania, Pacjent jest informowany podczas rejestracji).

FAQ

Czy rodzaj aparatu ma znaczenie?

 • Aparaty o budowie zamkniętej (tunel) tzw. wysokopolowe, generują pole magnetyczne o indukcji 1,5 Tesli lub więcej. Ich zaletą jest możliwość wykonywania szerokiego zakresu badań u osób o średniej budowie ciała oraz wysoka rozdzielczość uzyskanych obrazów. Średnica otworu wynosi zwykle 60-70cm i może czasem powodować dyskomfort.
 • Aparaty o budowie otwartej generują pole do 0,5 Tesli. Zaletą tych aparatów jest możliwość badania Pacjentów w rozmiarze XXL lub osób cierpiących na klaustrofobię. Ze względu na zastosowane niskie pole magnetyczne dopuszcza się wykonywanie badań u Pacjentów, którzy posiadają w ciele metalowe elementy i implanty. W zamian za komfort i bezpieczeństwo możliwy zakres badań jest węższy niż w przypadku aparatów wysokopolowych.

Należy jednak pamiętać, że wartość diagnostyczna obrazów uzyskanych na aparatach o budowie zamkniętej i otwartej jest porównywalnie wysoka w zakresie wykonywanych na nich badań.

Copyright 2018 Resonica. Weszlkie prawa zastrzeżone