fbpx

Rezonans

Przed badaniem

Na badanie należy zgłosić się 10 min. przed wyznaczoną godziną.

Na badanie pacjent zgłasza się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz dotychczasową dokumentacją medyczną:
– wypisy ze szpitala,
– wyniki poprzednich badań obrazowych (MRI, TK, RTG, USG) tzn. opisy radiologiczne oraz zdjęcia, klisze, płyty CD/DVD itd.,
– wyniki badań laboratoryjnych (np. poziomu kreatyniny w surowicy krwi).

Jeżeli pacjent posiada skierowanie, należy pokazać je personelowi medycznemu.

Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się dokumentem tożsamości.
Osoby niepełnoletnie, jeżeli nie posiadają: legitymacji szkolnej, paszportu lub dowodu osobistego zobowiązane są do okazania przed badaniem książeczki zdrowia dziecka oraz elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego, w celu potwierdzenia tożsamości.

Przygotowanie na badanie MR

Badanie MR bez podania środka kontrastującego:

 • Wykonanie badania nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania.
 • Należy zmyć makijaż i nie stosować lakieru do włosów (MR głowy).
 • Należy założyć luźne, wygodne ubranie, bez metalu w okolicach badania.

Przed badaniem MR z podaniem środka kontrastującego:

 • Należy nie jeść i nie pić przez dwie godziny.
 • Przed badaniem MR jamy brzusznej lub/i miednicy mniejszej:
  Dzień przed badaniem należy przyjąć 3×2 tabletki Espumisanu oraz 3×2 tabletki Buscopanu
  (leki dostępne bez recepty), wieczorem w przeddzień badania lekkostrawna kolacja.
  W dniu badania dwie godziny przed: 2 tabletki Espumisanu, 2 tabletki Buscopanu, nie pić .

UWAGA: w dniu badania należy pozostawać na czczo.
Jeśli badanie MR jamy brzusznej lub/i miednicy mniejszej jest w godzinach popołudniowych,
należy zjeść lekki posiłek nie później niż 6-7 godzin przed badaniem.

DATA BADANIA – Prosimy o odwołanie wizyty, na której Pan/Pani nie może się pojawić.
GODZINA BADANIA – Prosimy o punktualne przybycie na umówioną godzinę (najlepiej ok 10 min wcześniej) oraz proszę być przygotowanym, że cała wizyta (wraz z wypełnieniem dokumentacji, samym badaniem i odebraniem płyty z obrazami) może potrwać do około godziny. Godzina badania może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych, bowiem nawet niewielkie spóźnienia wcześniej umówionych pacjentów mają wpływ na punktualność późniejszych wizyt.
RODZAJ BADANIA – Badanie wykonuje technik elektroradiolog, a o sposobie wykonania badania, w tym o konieczności podania środka kontrastującego dożylnie, decyduje lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.
OPIS BADANIA – Średni czas oczekiwania na opis badania podaje rejestracja w dniu badania. Obrazy z badania MR muszą zostać zinterpretowane przez lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej, który decyduje o czasie poświęconym na badanie. Informacja o czasie oczekiwania na opis badania jest orientacyjna.

Jeżeli spóźni się Pan/Pani na badanie, wizyta może zostać przeniesiona na inny termin.

Prosimy pamiętać, że za rzeczy pozostawione w szatni Firma Resonica nie odpowiada.

Dodatkowe Informacje

 1. Z powodu wykorzystywanego w badaniu pola magnetycznego najlepiej zgłosić się na badanie w ubraniu pozbawionym elementów metalowych. Pasek, zegarek, klucze, komórka i karty płatnicze Pacjent zostawia w przebieralni.
 2. Na badanie głowy należy zgłosić się bez makijażu oraz np. uczesania z użyciem lakieru do włosów, gdyż środki kosmetyczne zawierają drobiny metali, które spowodują zakłócenia pola magnetycznego i obniżają jakość uzyskiwanych obrazów.
 3. Badanie nie zakłóca działania leków. Przed badaniem można przyjmować wszystkie zalecone lekarstwa.
 4. Badanie nie wpływa na funkcjonowanie organizmu, po badaniu można prowadzić samochód.
 5. W przeciwieństwie do tomografii komputerowej (TK) badanie jest obojętne dla zdrowia, można je wykonywać w np. w dowolnym okresie cyklu miesiączkowego.
 6. W momencie zgłoszenia się na badanie Pacjent powinien poinformować lekarza radiologa lub technika wykonującego badanie o ciąży, chorobach alergicznych lub uczuleniu na radiologiczne środki kontrastowe. Mimo, że badanie jest bezpieczne dla zdrowia unika się jego wykonywania u kobiety w pierwszych trzech miesiącach ciąży, chyba że są bezwzględne wskazania dla ratowania życia matki.
 7. Pole magnetyczne może zakłócić pracę wykorzystywanych w medycynie urządzeń – stymulatorów serca i neurostymulatorów. Osoby mające wszczepiony rozrusznik serca nie mogą wchodzić do pokoju badań (główne przeciwwskazanie do badania MR).
 8. Implanty zębowe (mostki, koronki itd.) oraz ortopedyczne (druty, śruby itd.) szczególnie założone w ciągu ostatnich 10 lat nie stanowią przeszkody do badania MR, jednak mogą oddziaływać z polem magnetycznym i zaburzać uzyskane obrazy. Pacjent powinien poinformować personel pracowni o ich istnieniu, aby zakwalifikować Pacjenta do pracowni o odpowiednim aparacie MR.
 9. W przypadku badań MR z kontrastem konieczne jest wcześniejsze oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy krwi – (lub GFR – współczynnik przesączania kłębuszkowego).
  Za aktualne wyniki uznajemy:
  a) badanie poziomu kreatyniny wykonane w okresie 7 dni poprzedzających MR u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek,
  b) badanie poziomu kreatyniny wykonane w okresie 14 dni poprzedzających badanie rezonansu magnetycznego u osób zdrowych.

Przebieg badania

Badanie rezonansem magnetycznym jest zupełnie bezbolesne i nieszkodliwe.

Podczas badania Pacjent ma ciągłą możliwość kontaktu z osobami przeprowadzającymi badanie tj. technikiem i lekarzem, którzy obserwują Pacjenta i pomieszczenie. Polecenia ze strony personelu wydawane są przez mikrofon.

Badanie odbywa się w pozycji leżącej, na specjalnym ruchomym stole.

W pracowniach w Chorzowie, Rudzie Śl. i Tarnowskich Górach, znajdują się aparaty generujące pole magnetyczne o indukcji 1,5 Tesli posiadające budowę zamkniętą, stół wraz z Pacjentem jest wsuwany do tunelu aparatu.
W Tarnowskich Górach i Rudzie Śląskiej dodatkowo posiadamy aparaty generujące pole magnetyczne o indukcji 3T.

 

 

Rezonans w Siemianowicach Śląskich

W pracowni w Siemianowicach Śl. badania przeprowadzane są na aparacie otwartym.
Pacjent kładzie się na otwartym łóżku, pomiędzy magnesami w kształcie litery C, dzięki temu ma umożliwiony swobodny wgląd na otoczenie i przewiew świeżego powietrza.

 

 

Badanie trwa zwykle 15-30 minut, podczas którego należy leżeć spokojnie i pozostawać w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość.

Po badaniu Pacjent otrzymuje płytę CD z zapisanymi obrazami  (płyta zawiera program umożliwiający przeglądanie na komputerze) oraz opis badania w formie tekstowej (o aktualnym czasie oczekiwania na opis badania, Pacjent jest informowany podczas rejestracji).

FAQ

Czy rodzaj aparatu ma znaczenie?

 • Aparaty o budowie zamkniętej (tunel) tzw. wysokopolowe, generują pole magnetyczne o indukcji 1,5 Tesli lub 3Tesli. Ich zaletą jest możliwość wykonywania szerokiego zakresu badań u osób o średniej budowie ciała oraz wysoka rozdzielczość uzyskanych obrazów. Średnica otworu wynosi zwykle 60-70cm i może czasem powodować dyskomfort.
 • Aparaty o budowie otwartej generują pole do 0,5 Tesli. Zaletą tych aparatów jest możliwość badania Pacjentów w rozmiarze XXL lub osób cierpiących na klaustrofobię. Ze względu na zastosowane niskie pole magnetyczne dopuszcza się wykonywanie badań u Pacjentów, którzy posiadają w ciele metalowe elementy i implanty. W zamian za komfort i bezpieczeństwo możliwy zakres badań jest węższy niż w przypadku aparatów wysokopolowych.

Należy jednak pamiętać, że wartość diagnostyczna obrazów uzyskanych na aparatach o budowie zamkniętej i otwartej jest porównywalnie wysoka w zakresie wykonywanych na nich badań.

Copyright 2018 Resonica. Weszlkie prawa zastrzeżone