fbpx

NFZ

 

NFZ – WSPÓŁPRACA

Od 1 lipca 2019 r. Resonica Połetek i Wspólnicy Sp. j. współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego. Świadczenia finansowane przez płatnika publicznego można wykonać w naszych pracowniach:

 • Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11
 • Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2
 • Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51

Od 1 października 2022 r. Resonica Połetek i Wspólnicy Sp. j. współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie wykonywania badań tomografu komputerowego. Świadczenia finansowane przez płatnika publicznego można wykonać w naszej pracowni:

 • Będzin, ul. Koszelew 7
  Rejestracja: 32 445 77 21 
 • Szybkie terminy na badania TK serca w ramach umowy z NFZ

 

Pacjentów, którzy chcieliby skorzystać z badania w ramach NFZ:
zapraszamy do rejestracji telefonicznej:
MR 32 765 92 22,  TK 32 445 77 21
lub osobistej, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

 

Zapraszamy!

Wymogi

W związku z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, Pacjenci chcący skorzystać z rezonansu magnetycznego na NFZ powinni:

 • dostarczyć skierowanie na badanie w okresie 14 dni roboczych od dnia wpisania się na listę osób oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy,
 • zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, zawierający numer PESEL, w celu potwierdzenia uprawnień pacjenta w systemie elektronicznym weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).
 • W przypadku negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ, pacjenci powinni okazać inny dokument potwierdzający fakt posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego, taki jak ważna legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty, RMUA lub potwierdzenie ostatniej wpłaty składek ZUS (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Skierowanie na rezonans magnetyczny na NFZ

Skierowanie na rezonans magnetyczny powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w poradni realizującej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Skierowanie na badanie rezonansem magnetycznym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia musi zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie,
 • oznaczenie pacjenta w sposób określający jego tożsamość (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
 • oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie,
 • rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą,
 • inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania,
 • datę wystawienia skierowania,
 • oznaczenie lekarza kierującego na badanie (nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis lekarza).

Zapraszamy do kontaktu – z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

E-SKIEROWANIE

Szanowny Pacjencie,

uprzejmie informujemy, że od 12 sierpnia 2020 roku Resonica Połetek i Wspólnicy spółka jawna,
realizuje  E-SKIEROWANIA   na badanie  REZONANSEM  MAGNETYCZNYM w ramach umowy z NFZ.

Zapraszamy do rejestracji!
Zespół Resonica

Copyright 2018 Resonica. Weszlkie prawa zastrzeżone